Utbildning

Magazinets förskola är ett personalkooperativ, som startade 1991. Det är en ekonomisk förening som består av tre styrelsemedlemmar:

  • Susanne Berg
  • Madeleine Rönn
  • Marie Olsson

Våra mål
Vi vill ha en kvalitativ och stimulerande utbildning. Förskolan ska uppfylla de krav som ställs av olika myndigheter. All utbildning grundar sig på läroplanens olika områden. Med omsorg och lyhördhet vill vi ge varje barn trygghet och glädje, till en harmonisk grupp. Vi vill synliggöra, och finnas nära barnen. Föräldrar och barn ska känna trygghet hos oss. Vi vill att föräldrar ska känna delaktighet i utbildningen.

Viktigt är också att all personal har tystnadsplikt. Detta gäller även praktikanter.

Vi vill:

  • tillsammans med föräldrarna, ge barnen en trygg och harmonisk förskoletid.
  • att barnen ska lära och upptäcka genom leken.
  • göra barnen nyfikna på vår natur, närmiljö och vårt samhälle.

Vi ska:

  • vara uppmärksamma på det enskilda barnets behov, ge barnen en chans att utvecklas i sin egen takt.
  • vara öppna mot varandra, tala tydligt och lyssna aktivt.
  • tillsammans lära oss att ta hänsyn till varandra.