Startsida
Utbildning
Personal
Avdelningar
Dokument
Kontakt

Avdelningar

Magazinets Förskola består av två avdelningar;

  • Holken, med 10 barn i åldrarna 1-3 år.
  • Göken, med 20 barn i åldrarna 3-6 år.

  • På Göken är barnen indelade i tre olika grupper. Dessa arbetar barnen och pedagogerna i tillsammans flera gånger i veckan.
    Grupperna heter Solstrålarna, nyckelpigorna och Fjärilarna.

    På Holken är alla barnen i Snigelgrupppen.